“Maraming Salamat sa Pagtugon at Tulong, Nationalian!”